Strona główna | O nas | Kontakt

Techniki szybkiego czytania

Zapraszamy na kursy przygotowawcze:
WARTO ZOBACZYĆ:

Techniki szybkiego czytania

Techniki szybkiego czytania opierają się na systematycznym ćwiczeniu:

- koncentracji uwagi, czyli umiejętności skupienia uwagi na zadaniu w celu zwielokrotnienia wydajności pracy.
Podstawowe ćwiczenia:
 • kartkowanie książki z czytaniem jednego losowego słowa z każdej prawej strony
 • czytanie pierwszego i ostatniego słowa w każdej linijce
 • dodawanie liczb w słupkach
 • wypisywanie kolejnych liczb pierwszych
 • wykreślanie z tekstu wyznaczonych wcześniej 2 liter
 • bardzo dokładne odtwarzanie z pamięci dowolnej sytuacji, pomieszczenia, fotografii
 • intensywne obserwowanie sekundnika
- synchronizacji półkul mózgowych, która umożliwia nam efektywne wykorzystanie pracy obu półkul
Podstawowe ćwiczenia:
 • rysowanie synchroniczne (oburęczne)
 • wyobrażeniowa drabinka
 • chodzenie na czworakach
 • żonglowanie trzema piłeczkami )
- ruchów gałek ocznych
Podstawowe ćwiczenia:
 • poplątane linie
 • ósemki
 • wyszukiwanie różnic
 • rozsypanka liczbowa )
- poszerzania pola widzenia
Podstawowe ćwiczenia:
 • kwadratowe tablice i
 • czytanie tekstu w szpaltach.
- zwalczania nawyków
     - wewnętrzna fonetyzacja (subwokalizacja) – echo czytanych słów powstające „w głowie”.
      Podstawowe ćwiczenia:
 • zakłócanie czytania przez wystukiwanie skomplikowanego rytmu
 • zakłócanie czytania przez głośne śpiewania, liczenie wspak lub dodawania kolejnych liczb)
     - regres – tendencja do automatycznego powtórnego przeglądania wcześniej przeczytanych
  linijek lub słów
      Podstawowe ćwiczenia:
 • kolumny wyrazów
 • czytanie tekstu z zasłanianiem każdej przeczytanej linii