Strona główna | O nas | Kontakt

Techniki efektywnej nauki

Zapraszamy na kursy przygotowawcze:
WARTO ZOBACZYĆ:

Techniki efektywnej nauki

Rysunkowy system cyfr
System ten stanowi wariant systemu zaczepiania. Zapamiętasz w nim 10 przedmiotów, które w twojej pamięci reprezentować będą cyfry od 1 do 9 oraz liczbę 10. Istotne jest, aby schematyczny rysunek przedmiotu przypominał graficznie odpowiadającą mu cyfrę. Każdy z przedmiotów zostanie na stałe umocowany w pamięci i od tej pory będzie pełnić funkcję tzw. „umysłowego kołka”.
Metoda służy zapamiętywaniu wszelkich informacji liczbowych.

Spółgłoskowy system cyfr
Umożliwia zapamiętywanie dłuższych ciągów cyfr, które są abstrakcyjne, a więc o wiele trudniejsze do zapamiętania niż słowa. System umożliwia tworzenie słów, które reprezentują cyfry. Jest to możliwe przy zastosowaniu specjalnego kodu składającego się z dziesięciu cyfr (od 0 do 9) oraz dziecięciu spółgłosek. Każda z cyfr połączona jest z odpowiednią spółgłoską. Cyfry skojarzone są ze spółgłoskami zapisywanymi za pomocą liter, które przypominają swym kształtem przyporządkowane cyfry.
Metoda służy głównie do zapamiętywania dat.

Tworzenie akronimów,
Akronimy to słowa utworzone z pierwszych liter słów wchodzących w skład całej grupy, np. PZU to Powszechny Zakład Ubezpieczeń )

Tworzenie akrostychów,
Akrostychy to przeciwieństwo akronimów . Tworzymy wyraz, którego pierwsze litery oznaczają ciąg wyrazów, które musimy zapamiętać.

Tworzenie rymonimów
Ważne informacje możemy zapamiętać tworząc rymowanki.

Metoda historyjek mnemonicznych
Opiera się ona na tworzeniu w wyobraźni zabawnych i celowo przerysowanych, barwnych scen.
W fabułę historyjki wplatamy kolejne pozycje z listy.
Metoda służy zapamiętywaniu nazw, pojęć oraz kolejności, w jakiej występują, np. nazwy i kolejność przypadków w języku polskim.

Zastępowanie słów
Technika ułatwia zapamiętywanie trudnych nazw, pojęć, abstrakcyjnych, nazwisk, a także znacznie przyspiesza naukę języków obcych.
Do wyboru mamy pięć wariantów:
  • Zastępowanie nazwy słowem, które bezpośrednio się z nim kojarzy.
  • Zastępowanie nazwy podobnie brzmiącym słowem łatwym do wyobrażenia.
  • Zastępowanie nazwy wyrazami podobnymi w brzmieniu do jej części składowych.
  • Zastępowanie nazwy sceną lub symbolem (łatwymi do wyobrażenia).
  • Zastępowanie obiektu z charakteryzującą go liczbą innym obiektem o tej samej liczbie charakterystycznej.